Chủ nhật, 16/05/2021 - 22:38|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
 • Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý và hỗ trợ dạy học trực tuyến
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 6/2020: Nghị định 30 về công tác văn thư
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An | 147 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 5/2020: Các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 02/2020: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11/2019: Luật phòng chống tham nhũng
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 10/2019: Luật Giáo dục Đại học
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 09/2019: Luật Giáo dục năm 2019
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật 8/2019: Luật Kế toán năm 2015
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 376 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 06/2019: Công ước Liên hợp quốc và Pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 472 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 05/2019: Luật An toàn vệ sinh lao động
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 413 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 03/2019: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 538 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 02/2019: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 486 lượt tải | 1 file đính kèm