• :
  • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Minh
Giới tính Nam
Điện thoại 02743.742.874
Email dian@sgdbinhduong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo