Sunday, 05/12/2021 - 11:56|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
 • Lê Minh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thị ủy viên

   Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

   Đại biểu Hội đồng nhân dân

 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Nguyễn Quốc Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách Tiểu học
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   quocancnc@gmail.com
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   tkoanh@gmail.com
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ phó
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   hienle125178@gmail.com