Thứ năm, 16/07/2020 - 07:16|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11/2019: Luật phòng chống tham nhũng
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 10/2019: Luật Giáo dục Đại học
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 09/2019: Luật Giáo dục năm 2019
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật 8/2019: Luật Kế toán năm 2015
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 184 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 06/2019: Công ước Liên hợp quốc và Pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 248 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 05/2019: Luật An toàn vệ sinh lao động
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 234 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 03/2019: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 362 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 02/2019: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 01/2019: Luật An ninh mạng 2018
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 291 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 12-2018: Luật lưu trữ
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 315 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Sinh hoạt Ngày pháp luật (05/11/2018): Ngày pháp luật 9/11 và Luật Biển Việt Nam năm 2012 (05/11/2018)
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.