Wednesday, 20/01/2021 - 17:12|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 06/2019: Công ước Liên hợp quốc và Pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn

Ngày đăng: 06/06/2019 383 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềCông ước Liên hợp quốc và Pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương