Thứ bảy, 16/01/2021 - 18:55|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 03/2019: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo

Ngày đăng: 25/02/2019 482 lượt xem
Danh sách file (2 files)
  • Tải vềLuật Khiếu nại: Luật số 02/2011/QH13
  • Tải vềLuật Tố cáo: Luật số 25/2018/QH14