Thứ tư, 20/01/2021 - 17:02|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Sinh hoạt Ngày pháp luật 8/2019: Luật Kế toán năm 2015

Ngày đăng: 12/08/2019 312 lượt xem
Danh sách file (2 files)
  • Tải vềGiới thiệu Luật kế toán năm 2015
  • Tải vềLuật kế toán 2015 - Luật số 88/2015/QH13
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương