Wednesday, 20/01/2021 - 17:10|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Sinh hoạt Ngày pháp luật (05/11/2018): Ngày pháp luật 9/11 và Luật Biển Việt Nam năm 2012 (05/11/2018)

Ngày đăng: 05/11/2018 417 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềNgày pháp luật 9/11 và Luật Biển Việt Nam năm 2012
Mô tả:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương