Tuesday, 21/08/2018 - 03:55|
Chủ đề năm học 2017-2018: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo"
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   tkoanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ phó
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   hienle125178@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: