Tuesday, 21/08/2018 - 04:03|
Chủ đề năm học 2017-2018: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo"
 • Lê Minh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thị ủy viên

   Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

   Đại biểu Hội đồng nhân dân

 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Nguyễn Thụy Thanh Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   thanhnha2741980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Văn Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách PCGD
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   vovantuyenthcsba@da.sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quốc Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách Tiểu học
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   quocancnc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   tkoanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ phó
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   hienle125178@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: