Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An được thành lập vào năm 1999, tách ra từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An, trụ sở đặt tại đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi thành lập cơ quan có 12 cán bộ công chức (kể cả 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng). Năm 2021 số cán bộ, công chức là 07, trong đó có 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng và 04 công chức với nhiệm vụ thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động 40 đơn vị trường học công lập từ cấp học Mầm non đến cấp Trung học cơ sở.

Năm học 2020-2021, toàn thành phố Dĩ An có 44 trường công lập (kể cả 4 trường THPT công lập).

Trong đó: bậc Mầm non có 244 cơ sở mầm non công lập và ngoài công lập gồm: 9 trường công lập và 88 trường ngoài công lập, 147 cơ sở nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo với 1.112  nhóm lớp và 30.266 cháu.

Bậc Tiểu học gồm 26 trường (trong đó có 22 trường tiểu học công lập, 4 trường tư thục với tổng cộng 880 lớp/ 41.257 học sinh.  

Bậc THCS gồm 11 trường trong đó có 9 trường THCS công lập và 02 trường tư thục: với số học sinh là 23.749 học sinh và 512 lớp.

Mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố Dĩ An được quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, toàn thành phố có 41/44 trường lầu hoá, đạt tỷ lệ: 93.18%, trường chuẩn Quốc gia có 35/44 trường, đạt tỷ lệ 79.55%, nhiều trường được xây mới theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, trang thiết bị được đầu tư tăng cường theo hướng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.