• :
  • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Triển khai thực hiện tham dò dư luận cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023

Ngày ban hành:
04/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành:
22/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ GDĐT Phê duyệt tài liệu Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học

Ngày ban hành:
18/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực