• :
  • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Dĩ An năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
17/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực