• :
  • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Thông báo nội dung cách thức kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Dĩ An năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
13/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ DĨ AN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực